12 december: landelijke staking !

dinsdag 5 december 2017 - 20:30
actie po front

De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het primair onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur verlopen.
Ouders/verzorgers ontvangen van school een brief met nadere informatie.