Missie & Visie

Missie: samen doelen bereiken

Met “Ik Jij Wij” bieden de scholen van Scholengroep Veluwezoom onze kinderen een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Door het werken aan een positieve leerhouding, een goede samenwerking, en het ontwikkelen en koesteren van nieuwsgierigheid worden doelen bereikt. Naast het actief opbouwen van kennis, stimuleren wij kinderen hoge verwachtingen te hebben, bewust te worden van hun talenten en hun eigen leerstrategie. Samen leren maar ook volop de gelegenheid krijgen jezelf te zijn.

 

Visie: Samen ontdekken

Op onze openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Een optimaal schoolklimaat is een voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op school. In onze gemengde groepen besteden wij actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. We accepteren verschillen, geven persoonlijke aandacht en bieden de kinderen veiligheid waarin zij zichzelf kunnen zijn. Daarbij hoort ook ruimte bieden voor het ontwikkelen van de talenten van individuele kinderen. Kinderen leren bij ons samenleven. Elk teamlid is (mede) eigenaar van het totale, groepsoverstijgende onderwijsproces. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen bij ons op school.

 

Wij stimuleren de onderzoekende houding van onze kinderen en zorgen voor een uitnodigende, rijke en betekenisvolle leeromgeving die uitdaagt om te spelen en te leren. Dat doen wij door thematisch te werken en gebruik te maken van eigentijdse methoden en materialen, ook op het gebied van ICT.

Het leerproces krijgt vorm in eigen dag- of weekplannen. In gesprek met de kinderen worden doelen benoemd. De leerkracht is begeleider/coach en volgt het leerproces, het kind heeft een betrokken werkhouding, voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en is mede-eigenaar over eigen leren. Bij ons weet het kind waarvoor het leert.

 

Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst en de bijbehorende vaardigheden van deze en de toekomstige tijd. Natuur- en techniek onderwijs is daarbij onontbeerlijk vinden wij. Wij stimuleren zo kinderen probleemoplossend te denken, gebruik te maken van eigen creativiteit en ervaring op te doen met vaardigheden als programmeren.