Natuur & Techniek Ateliers

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er op de vrijdagmiddag 'Ateliers' die zoveel mogelijk aansluiten op ons thematisch onderwijs, met de focus op Natuur & Techniek. Het 'doen' en 'proefondervindelijk' leren staat hierbij centraal. 

Ook kunnen kinderen met creatieve expressievaardigheden aan de slag. Onze partner PodiumsCool organiseert tijdens de Ateliers namelijk theaterlessen voor een deel van de kinderen.

 

Na een Atelierperiode wordt deze afgesloten met een presentatie aan ouders, dan wel een viering met de kinderen.  Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

 

 

 

IMG_3839.jpg