Geschiedenis

Geschiedenis van onze school

 

In 1983 opent openbare basisschool ‘De Drieschaar’ de deuren in de nieuwe wijk Dieren Noord-Oost. In het gebouw zaten de christelijke school De Drieschaar, de openbare school De Drieschaar en het wijkcentrum.

De wijk kenmerkt zich door een traditionele bouw met veel hofjes en woonerven. De school is op dezelfde manier gebouwd en bestaat uit geclusterde lokalen met verbindingen naar multifunctionele ruimtes. Het gebouw bleek al vrij snel te klein. De christelijke school heeft aan de overkant van de straat een eigen gebouw gerealiseerd; De Boomgaard. De openbare school had toen de beschikking over alle klaslokalen van het gebouw. In 1995 heeft er ook een fusie plaatsgevonden met de Jan Ligthartschool in Laag-Soeren. Na de fusie is de naam gewijzigd in ‘OBS ‘t Schaddeveld’. Elke vestiging had een eigen cultuur, uitstraling en populatie. Recentelijk is wegens een te klein leerlingenaantal besloten dat locatie Laag-Soeren de deuren per schooljaar 2018-2019 zal sluiten.

De school start enkele vernieuwingen door in schooljaar 2015-2016 met ‘TOM-onderwijs’ en in 2017 met thematisch onderwijs te starten. Gaandeweg ontstaat een steeds samenhangender schoolconcept wat een eigen smoel heeft. Eind juni 2018 is op feestelijke wijze de nieuwe naam van de school en de bijpassende huisstijl onthuld. Welkom op de Expeditie. Ontdek de wereld en groei!