Voor ouders

U kunt hier praktische informatie vinden zoals bijvoorbeeld de vakanties, schooltijden, informatie over de medezeggenschapsraad of belangrijke schooldocumenten als de schoolgids.

 

Onze school hecht veel belang aan de inbreng en betrokkenheid van ouders. Samen maken we de school nog mooier dan ze al is! Mocht u bepaalde informatie missen of suggesties hebben voor onze website dan horen we dat graag.