Dagelijkse dingen

Voor schooltijd

De school opent haar deuren om 08.20 uur.  De kinderen kunnen dan naar binnen en  naar hun groep gaan.

De ouders mogen hun kinderen in de klas brengen, maar als de bel luidt verlaten de ouders het gebouw zodat we op tijd kunnen beginnen met de lessen. We starten om 08.30 uur. 

Verlof

Voor bepaalde omstandigheden - naast ziekte en religieuze verplichtingen - kan verlof worden verleend. Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directeur.

 

Richtlijnen

Geen verlof wordt verleend bij:

  • familiebezoek in het buitenland
  • vakantie in een goedkopere periode
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlof wordt wel verleend bij:

  • verhuizen van het gezin
  • gezinsuitbreiding
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
  • viering van een 25-, 40, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

 

Trakteren & een gezonde broodtrommel

appel

Hoewel de meningen over snoepen veranderd zijn, is men het er over eens dat het nog steeds niet gezond is. Wij vragen u dan ook de kinderen geen snoep mee naar school te geven.

Om gezond eten en snoepen te stimuleren hebben een aantal groepen een fruitdag. Voor meer informatie over gezonde voeding verwijzen wij u naar de website van het voedingscentrum.

 

Gevonden voorwerpen

Wij vragen u zoveel mogelijk de naam van uw kind(eren) in kleding, schoeisel, bakjes, bekers en dergelijke te zetten. Gevonden voorwerpen worden in een doos verzameld. Neemt u daar eens een kijkje als u iets mist.

Hoofdluis

In de eerste week na elke vakantie controleren ouders van de hoofdluisbrigade alle groepen. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt uw kind een briefje mee met het dringende verzoek uw kind te behandelen. Alle kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens een brief mee. Na drie weken volgt een nacontrole van de hele groep.

 

Meer informatie over hoofluis kunt u hier vinden: