Ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad.

 

Vele ouders spannen zich in voor allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het is erg leuk om extra betrokken te zijn bij de school van je kinderen. Ook de school en de kinderen hebben er plezier van. Sterker nog, de inzet van ouders is op allerlei terreinen onmisbaar. Samen maken we de school nog mooier!

 

De ouderraad assisteert en organiseert samen met uw hulp en enthousiasme tal van activiteiten op school. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van kinderen van de school, aangevuld met twee leden vanuit het onderwijsteam. De ouderraad heeft tot doel om de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De ouderraad vergadert ten minste zes keer per schooljaar. Om dit doel te bereiken vervult de ouderraad een aantal belangrijke taken. Dit zijn onder meer:

  • Het signaleren van bijzonderheden op school vanuit ouders en leerlingen en die zo nodig kenbaar maken en bespreken met de medezeggenschapsraad en schoolleiding;
  • Het mede zorg dragen voor een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en team;
  • Het ondersteunen en (mede)organiseren van diverse activiteiten op school;
  • Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering;
  • Het beheren van de ouderbijdrage;
  • Mede organiseren van o.a.: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Goede doelen actie, Kledinginzameling, Schoolfotograaf, Wandelvierdaagse, Themaouderavonden

 

Om de kwaliteit van de ouderraad te borgen en te staven aan de normen en waarden van de school, zijn statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement. De ouderraad is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09162934. Wilt u kennisnemen van de statuten en het huishoudelijk reglement? Kijk dan onderaan deze pagina bij de downloads.

 

Contact met de ouderraad

Uiteraard kunnen wij als ouderraad pas echt goed functioneren als we op de hoogte zijn van wat er leeft onder de ouders. Bedenk dat het altijd beter is om vooraf bepaalde wensen aan te geven dan terug te moeten komen op al genomen beslissingen. Uw wensen en gedachten zijn daarom zeer belangrijk. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties voor de ouderraad? Laat het ons weten per e-mail of zoek contact met één van de ouderraadsleden.

 

Uw e-mail bericht wordt ontvangen door de secretaris die het bericht zal behandelen en/of doorsturen naar de verantwoordelijke persoon.

 

Wie zitten er in de ouderraad (aanpassen naar 2017-2018)

Voorzitter -Maria van Houten &  Veronica Riggeling

Secretaris - Ilse Spies

Penningmeester – Angela Verijzer

Lid - Emy Morsink

Lid vanuit team - Manon van Halen