Vrijwillige ouderbijdrage

Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage is niet verplicht maar uiteraard verzoeken wij u wel vriendelijk uw financiële bijdrage te leveren. Alleen met uw bijdrage kunnen de activiteiten van de oudervereniging doorgang vinden. 

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage € ...... per kind. De kosten voor schoolreisjes worden door de leerkrachten geïnd.

 
Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt?
 
De ouderbijdrage wordt ondermeer gebruikt voor de financiering van diverse activiteiten, zoals:
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Culturele vorming
  • Schoolkrant en nieuwsbulletin
  • Anne Frank – Nemo reis
  • Overige festiviteiten, activiteiten en materialen