Kennis-maken of inschrijven

Resultaten en evaluatie van ons onderwijs  

De Expeditie hanteert het Cito leerlingvolgsysteem (LVS).   
De gegevens hiervan bieden onze school ook mogelijkheden om ons onderwijsaanbod te evalueren en bij te stellen. Twee keer per jaar bespreken de leerkrachten gezamenlijk de opbrengsten van de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We bekijken wat de aspecten van onze plannen waren en spreken verbeteracties af, welke zich vertalen in doelen voor de komende periode. We zetten de resultaten zowel af tegen de landelijke norm, als door de door ons zelf gestelde doelen.  

Ook het eigenaarschap van de leerlingen in hun leren levert een bijdrage aan de resultaten. Dit eigenaarschap zorgt voor gemotiveerde en doelgerichte leerlingen. 


Leerlingen geven school gemiddeld een 7.5 op de vraag of school het beste uit het kind haalt. Ook zeggen ze zich veilig te voelen op school. 

 

De afgelopen jaren hebben onze leerlingen van groep 8 de volgende schooladviezen gekregen. 

 

Schooladviezen 2011-2019

 

Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau (F) aan waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus (S) voor leerlingen die meer aan kunnen. 

Hieronder treft u de referentieniveaus aan van de afgelopen 3 schooljaren op de vakgebieden rekenen, taalverzorging en lezen. 

 

referentie niveaus rekenen

 

 

referentieniveaus taal

 

referentieniveaus lezen

 

 Bekijk ook onze schoolpagina op Scholen op de kaart

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren