Kennis-maken of inschrijven

Resultaten en evaluatie van ons onderwijs  

De Expeditie hanteert het Cito leerlingvolgsysteem (LVS).   
De gegevens hiervan bieden onze school ook mogelijkheden om ons onderwijsaanbod te evalueren en bij te stellen. Twee keer per jaar bespreken de leerkrachten gezamenlijk de opbrengsten van de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We bekijken wat de aspecten van onze plannen waren en spreken verbeteracties af, welke zich vertaalt in doelen voor de komende periode. We zetten de resultaten zowel af tegen de landelijke norm, als door de door ons zelf gestelde doelen.  

resultaten

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren