Kennis-maken of inschrijven

Openbare basisschool voor kinderen uit Dieren, Laag Soeren en omgeving

Hoe vinden wij dat kinderen het beste leren? Hoe vinden wij dat onderwijs moet zijn?

 

Wij zijn inmiddels vertrouwd met ons nieuwe schoolconcept. De leerlingen en ouders zijn er super enthousiast over. Vier basiselementen maken onze school sterk en uniek:

4 pijlers van de school

 

Ik ga samen met jou op expeditie: SAMENWERKEN 

Door gemengde groepen leren de kinderen uit te gaan van verschillen tussen mensen. Kinderen ervaren elk jaar een andere rol en nemen een andere positie in de groep in. Wij zijn een school waar je leert samenleven. Leren van en met elkaar. De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen. Hierdoor voelen de kinderen zich gezien. School wordt zo een veilige, plezierige en leerrijke plek.

Je ziet dit terug in onze school door:

 • Het werken met thema's waarbij er veel in groepjes wordt gewerkt, geleerd, gepresenteerd en gevierd.
 • De groepsvergaderingen en de leerlingenraad waardoor kinderen een stem hebben in de groep en de school. 
 • Wij bieden voor- en naschoolse kinderopvang en hebben een peutergroep. Onze samenwerkingspartners werken vanuit onze schoolvisie en sluiten hiermee aan bij ons concept.

Een wereld die je blijft verwonderen: BETEKENISVOL

Leren gaat bijna vanzelf als we kunnen inspelen op de interesse en verwondering van kinderen. Door het werken met thema's is dat mogelijk en wordt leren betekenisvol. De wereld de school in halen en met de school de wereld in. Kinderen kunnen op onze school ontdekken, onderzoeken en verbanden leren zien. De eigen vragen van kinderen zijn daarbij belangrijk.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • We werken met de methode DaVinci waar de wereld-oriënterende vakken een geheel vormen en wordt uitgegaan van de interesse en nieuwsgierigheid van kinderen. We maken gebruik van onze nabije omgeving en netwerk om ons onderwijs betekenisvol te maken.
 • Er is aandacht voor het werk van kinderen. Presentaties en vieringen zijn belangrijke activiteiten in onze school. Kinderen hebben hiermee een podium om ideeën met de groep uit te werken.
 • Creativiteit en expressie krijgen veel aandacht.

Ik weet wat ik wil leren: EIGENAARSCHAP

Kinderen weten vaak heel goed wat ze willen leren. Door gebruik te maken van de interesse van kinderen gaat leren heel natuurlijk en is er een hoge motivatie om te leren. Bij ons weet een kind waarom het leert.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • Kinderen hebben één keer in de vier weken gesprekken met de leerkracht en groepsvergaderingen, waarbij besproken wordt wat de kinderen willen leren en wat zij belangrijk vinden op school.
 • Kinderen hebben een individuele verwerking voor rekenen, taal en lezen.
 • Weektaak/dagtaak: hierdoor leren kinderen om te gaan met vaardigheden als plannen, hulpvragen etc.
 • Kinderen werken met een rapportfolio waar zij grotendeels zelf eigenaar van zijn. 
   

Ontdekken door doen: NATUUR EN TECHNIEK

Naast het leggen van een stevige basis bij rekenen, lezen en taal bieden we de kinderen ook vaardigheden aan op het gebied van natuur en techniek. Kinderen krijgen zo een breed onderwijsaanbod waarbij aandacht is voor hoofd, hart en handen en talenten van kinderen kunnen worden ontplooid. Door te doen, te ervaren, te experimenteren en dingen te maken leren kinderen probleemoplossend te denken en gebruik te maken van eigen creativiteit.

 

Je ziet dit terug in onze school door:

 • De verschillende leerplekken en de werkplaats bieden een uitnodigende en leerrijke omgeving voor de kinderen.
 • De wekelijkse workshops op de vrijdagmiddag gericht op natuur, techniek en muziek/theater. 
 • Het aanbod leren programmeren middels o.a. de Beebot en Legorobot.

Wilt u meer lezen, bekijk dan onze schoolgids.

Lees over de rijke geschiedenis van onze school De Expeditie.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren