Kennis-maken of inschrijven

Contact met ouders: schoolapp, schoolgids en veel overleg

Praktische informatie delen wij met de ouders via de schoolapp en de schoolgids. 

 

Schooltijden

De school opent de deuren om 08.20 uur.  

De ouders mogen hun kinderen in de klas brengen. Als de bel luidt, verlaten de ouders het gebouw. Zo kunnen we op tijd beginnen met de lessen. We starten om 08.30 uur. 

We hanteren een continurooster:

 

Groep 1 t/m 4

maandag        8.30 uur tot 14.45 uur

dinsdag          8.30 uur tot 14.45 uur

woensdag      8.30 uur tot 12.15 uur

donderdag     8.30 uur tot 14.45 uur

vrijdag            8.30 uur tot 12.15 uur

 

Groep 5 t/m 8

maandag        8.30 uur tot 14.45 uur

dinsdag          8.30 uur tot 14.45 uur

woensdag      8.30 uur tot 12.15 uur

donderdag     8.30 uur tot 14.45 uur

vrijdag            8.30 uur tot 14.45 uur

 

Voor het eerst naar school

Voordat een kind 4 jaar is, mag het maximaal 10 dagdelen naar school om kennis te maken en te wennen. In overleg met de leerkrachten van groep 1-2 worden deze dagen gepland. Zij nemen na inschrijving contact op.

 

Vakanties

Basisschool de Expeditie en de tien overige scholen van Scholengroep Veluwezoom vallen onder regio zuid. 

 

Herfstvakantie                     24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie                      24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie               18 t/m 26 februari 2023

Tweede Paasdag                10 april 2023

Meivakantie                        24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart + vrijdag          18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag           29 mei 2023

Zomervakantie                    15 juli t/m 27 augustus 2023

 

Leerplicht, verzuim, vrij vragen

Afspraken en regels zijn beschreven in de schoolgids en in de schoolapp.
De algemene informatie over leerplicht, verzuim en vrij vragen leest u op de website van Scholengroep Veluwezoom www.scholengroepveluwezoom.nl

 

Documenten

  •  De schoolgids bevat alle informatie die voor ouders belangrijk is. schoolgids 2022-2023
  •  In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven welk niveau van basisondersteuning de biedt, welke extra ondersteuning school kan bieden, hoe dit is georganiseerd en wat onze ambities zijn. SOP Schoolondersteuningsprofiel
  • De scholen van Scholengroep Veluwezoom hebben hun (sociale) veiligheid goed op orde. Lees erover in het Schoolveiligheidsplan. Veiligheidsplan de Expeditie
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren