Kennis-maken of inschrijven

Samenwerken

Expeditie  

"Het is leuk dat we met groep 3/4/5 bij elkaar zitten, want zo leren we elkaar helpen."

 

Zion, groep 5

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Op onze school werken we met groepen die bestaan uit kinderen van 2 verschillende leerjaren. Zo leren we kinderen uit te gaan van verschillen en is er veel gelegenheid om van en met elkaar te leren. Net als op een echte expeditie leren kinderen samen een hechte groep te worden en ervaring op te doen met verantwoordelijkheid te nemen en dragen. Wij zijn een school waar je leert samenleven.

 

 

Leren door te doenLeren door doen

Kinderen leren niet alleen met het hoofd, maar ook door te doen en te ervaren. Met de school de wereld in en de wereld de school in halen. Door veel gebruik te maken van betekenisvolle contexten wordt leren veel leuker. Op onze school werken wij met thema's. Tijdens een thema richten de kinderen zich gedurende meerdere weken op een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld ‘de middeleeuwen’. Vakken als natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en expressie worden hier vanuit een samenhangend geheel behandeld. 

 

De dagindeling

U zult in de school zien dat de kinderen met name op de ochtenden werken aan rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. Op de middagen ligt de focus op het thematisch werken. Zo zijn de dagen herkenbaar en afwisselend opgebouwd. Naast goed en degelijk onderwijs, waarin de wettelijke kerndoelen ruimschoots aan bod komen, zijn wij dus ook een school waar aandacht is voor leren samenleven en leren ontdekken en ontplooien van eigen talenten. Ontdek de wereld en groei!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren