Kennis-maken of inschrijven

Samen maken we de school nog mooier

Onze school hecht veel waarde aan inbreng en betrokkenheid van ouders. 

 

Samen met ouders maken we de school nog mooier! De oudervereniging (OV) bestaat uit een aantal ouders van leerlingen, plus één lid van het onderwijsteam. Het doel is samenwerking te bevorderen tussen school en ouders. Zij helpen bij activiteiten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, kledinginzameling, schoolfotograaf en avond4daagse.

 

De medezeggenschapsraad (MR) telt een gelijk aantal ouderleden en personeelsleden. De directie is adviserend lid. De MR vergadert eens in de zes weken over inhoudelijke en organisatorische zaken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren